Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Là đầu mối giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin giữa Ban quản lý khu đô thi (BQLKĐT) và cư dân/ khách hàng - Đảm bảo nội quy ra/ vào - Đảm bảo công...